Viếng bạn

(Nén hương gửi linh hồn

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Thái)

Bạn tôi vừa mất đi

Cả ngàn người đưa tiễn

Cả ngàn người xót thương

Yêu bạn tôi hiền

Không bon chen, xu nịnh

Cả đời chỉ có cười

Với một tấm lòng

Thủy chung tất cả….

519d693ed6f21

Thôi!

Bạn về với đất

Kiếp người là vậy

Nhẹ như chiếc lá

Mỏng như làn sương

Đời người sống mấy hồi

Bon chen chi thêm tội

Ai cũng về với đất

Bạn về trước với đất

Có khi lại là hay?

Bạn về nơi chín suối

Đừng cười người trần gian….

Hà Nội

12 giờ 30, ngày 23/10/2009

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”