Vầng trăng đơn côi

Đêm đêm

Giữa bầu trời cao xanh trong

Có một vầng trăng đơn côi

Đêm nào cũng thế

Đi từ Tây sang Đông

Lặng câm. Chầm chậm trôi

Lang thang, vật vờ

Khi mờ khi tỏ

Khi khuyết khi tròn

maxresdefault

Rồi mây

Rồi gió

Và cả những vì sao

Như diễu cợt vầng trăng

Sao thì lấp lánh

Gió cứ thổi

Mây lúc mỏng lúc dày

Vầng trăng cô đơn âm thầm ẩn vào bóng đêm

Và ngày-vầng trăng khuất bóng

Để rồi đêm…lại đêm…

Vầng trăng đơn côi lẻ bóng

Ngày ngày…tháng tháng…năm năm….

Hà Nội 20 tháng 9 năm 2009

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”