Thơ viếng cụ tổ

Nhà nghèo sắn độn rau dưa

Ruột bầu canh cáy cơm đưa mát lòng

Lớn lên thả chí tang bồng

Cửa quan thì hẹp, lối vòng khó chơi

Mượn men ngang dọc với đời

Hai vai gánh năng cơ trời dọc ngang

Điếu cày rượu đế xênh xang

Công danh thành đạt bằng tràng vỗ tay

Đôi bờ sóng tím chiều nay,

Lòng người muôn thuở chỉ say nghĩa tình….

1c2580b21c29db24c5b96342d51ee342-13

Hà Tĩnh, ngày 06/10/2011

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”