Thiếu tướng – Nhạc sĩ Hữu Ước: Sáng tác của tôi bám được cuộc sống

Thiếu tướng – Nhạc sĩ Hữu Ước: Sáng tác của tôi bám được cuộc sống

04/10/2013

nhacSO.net thực hiện Đăng nhacSO.net, Thứ Tư, 18/06/2008, 15:00 GMT+7 Tôi mới làm Tướng...