Tôi là người rất nhiều nước mắt

Tôi là người rất nhiều nước mắt

02/10/2013

Hoàng Hải – T.N Đăng Tạp chí Đàn ông, Số Tháng 9-2005 Nhà văn Hữu Ước Trong hàng trăm bài báo đã đọc, tôi chưa thấy...

Người đàn bà uống rượu

Người đàn bà uống rượu

01/10/2013

NGƯỜI ĐÀN BÀ UỐNG RƯỢU NHÂN VẬT 1- Duyên - Giai đoạn 1: Làm y tá ở Binh trạm Trường Sơn. Tuổi 18, đẹp.- Giai đoạn hiện tại:...