Nhà báo Hữu Ước thăm và tặng quà trung tâm nhân đao Quê Hương

Nhà báo Hữu Ước thăm và tặng quà trung tâm nhân đao Quê Hương

13/07/2014

Nhà báo Hữu Ước thăm và tặng quà trung tâm nhân đao Quê Hương GS- TS Hoàng Quang Thuận – Nhà văn...