Rượu

Tặng thi nhân

Xửa xưa người ta uống rượu hũ rót ra bát

Người quân tử uống rượu bát không đủ bê hũ tu

Bàn tay quệt ngang mồm cười hu hu và khóc

Người đời không hiểu họ buồn hay vui….

*

* *XTY12

Thời nay người ta uống rượu chai rót bằng ly

Càng uống càng bốc

Càng bốc càng say rượu vào khôn dại

Người buồn lấy rượu giải sầu

Người vui lấy rượu cười

Còn nhà thơ uống rượu

Cho rượu ngấm vào thơ

Hà Nội, 11-6-2011

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”