13/07/20140 Phản hồi

Nhà báo Hữu Ước thăm và tặng quà trung tâm nhân đao Quê Hương

Nhà báo Hữu Ước thăm và tặng quà trung tâm nhân đao Quê Hương

Nhà báo Hữu Ước thăm và tặng quà trung tâm nhân đao Quê Hương

GS- TS Hoàng Quang Thuận – Nhà văn nhà thơ Tổng Biên Tập Báo ANND Hữu Ước cùng Giám đốc ngân Hàng đến thăm và trao tặng 200 triệu đồng để tạo thêm nguồn kinh phí xây dựng cho trung tâm.  Huỳnh Huỳnh Tiểu Hương Giám đốc trung tâm Vô cùng xúc động trong tình thương và sự quan tâm của GS- TS Hoàng Quang Thuận và nhà Văn Hữu Ước.

Trung tâm nhân đạo Quê Hương
Gửi phản hồi

* Mọi thông tin cá nhân sẽ được giữ kín.
* Nội dung phản hồi sẽ được kiểm duyệt , trước khi đăng tải.