Người nông dân cuốc đất

 

Trên thửa đất của mình

Người nông dân vác cuốc…cuốc

Tầng đất màu mỡ gieo hạt yêu

Thu mùa hoa trái

Tầng đất cọc cằn theo thời gian

Biết được phải trái, đúng sai

Biết khôn và biết dại.

hoe

Nhưng đứng trước tầng thiện ác

Người nông dân buông cuốc thở dài….

Hà Nội, ngày 10/6/2011

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”