Một mình

Mộtngày

Một ngày

Lại một ngày…

Một mình

Một mình

Lại một mình

Đi đâu, về đâu….

Thế giới rộng dài

Vũ trụ bao la

Ai đến với ai

Và ai tìm ai….

mot minh 3

Ai là bạn

Ai là kẻ qua đường

Câu chuyện làm quà

Nụ cười nhạt

Cái gật đầu vô nghĩa

Người đến với người

Mặt đất hẹp, miếng cơm chật chội

Chốn quan trường vương bụi hư vô

Thời gian cũ kiếp người cũng cũ

Nốt nhạc buồn

Lang thang trôi.

Một mình

Ta lại đơn côi

Một mình….

13-1-2013

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”