Một câu hò bên sông Hương

Đò đưa trên bến Văn Lâu

Sông Hương núi Ngự

Huế ơi, Huế ơi, quê mình

Ơ hò-hò ơi!

Đò đưa bên phá Tam Giang

Anh hò, em hát con đò nghiêng trôi

Anh hò, em hát nỗi buồn chia đôi

Đời em như cánh bèo trôi

Cánh bèo phiêu dạt biết về nơi mô

Bèo trôi nước chảy bèo trôi

Sông Hương, núi Ngự ngẩn ngơ

Ơ hò-hò ơi!

SongHuong

Đời em như chiếc đò trôi

Mái nhì mái đẩy cánh cò phân vân

Mái nhì mái đẩy cho lòng bâng khuâng

Mái nhì mái đẩy câu hò lặng trôi

Hò ơ…ơ hò…hò ơi!

01/01/2009

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”