Lời hứa

Quá nửa đời người

Chợt giật mình nhìn lại

Ta đã hứa những gì?

Hứa với nghìn nghìn người mà ta đã gặp

Hứa trong lúc tỉnh lúc say

Hứa cả trong cơn mê

Hứa đấy và để đấy…

Có thể vì sự vô tâm

Có thể vì cuộc sống bộn bề công việc

Có thể vì phía trước ta còn nhiều mộng mơ

Có thể có quá nhiều người hy vọng

Ta sẽ mang đến cho ai đó một chút gì!

Vì thế ta cứ gật, cứ hứa, cứ quên….

Năm này tháng khác

Buồn ơi, mãi mãi

Hứa hứa, quên quên…

I-Promise-To-My-Friend-Hd-Wallpaper_125/10/2009

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”