Hỏi

Mộng mơ

           Phú quý

                        Giàu sang

                                        Sức khỏe

                                                     Hạnh phúc-Tình yêu

Người ta khấn trời khấn Phật

Hy vọng

             Hôm nay

                          Ngày mai…

Trời cho Phật cho

Nhưng khi thanh cao có ai hỏi Trời hỏi Phật

Bởi Trời rất xa và Phật rất xa

Chỉ khi nào

               Nghèo khổ

                               Thất vọng

                                              Đớn đau

NKTY-41-vi sao em luon hoi

Người ta mới lại hỏi Trời

             Hỏi phật

                           Hỏi đất

Trời không công bằng

Phật không công bằng

Đất lặng câm

Nhưng sao ta không tự hỏi

Vì sao Trời không công bằng

               Phật không công bằng

                                       Còn đất thì lặng câm (?)

21/6/2011

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”