Họa lại “Chút hồn nhiên”

(Tặng nhà thơ Dương Kỳ Anh)

Hoa dại - Sơn dầu của Hữu Ước.

Hoa dại – Sơn dầu của Hữu Ước.

Bạn tôi gửi bài thơ

Và đôi lời nhắn gửi

Tôi còn chút hồn nhiên

Bạn còn chút hồn nhiên

Ha ha vang tiếng cười

Tôi bảo bạn soi gương

Tóc đã hai phần bạc

Bạn hồn nhiên làm gì (!)

Bạn lại cười ha ha

Tóc bạc em vẫn theo

Thơ vẫn tươi nhựa sống

Văn vẫn ào ạt sôi

Nhìn hoa tươi muốn hái

Bạn và tôi vẫn trẻ

Một chút hồn nhiên thôi….

13/1/2013

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”