Giọt sương

Có những ngày bão giông

Có những ngày bão tố

Có những ngày nắng chói chang

Đêm rộng, đêm dài, đêm thao thức

Đêm đợi chờ ai

Stock Image Rain

Em không buồn

Em có giọt sương đêm

Giọt sương của em

Đọng trong kẽ lá

Đọng trên môi hồng

Đọng trong khóe mắt

Đêm rộng, đêm dài, đêm lang thang hư vô

Tý tách giọt sương rơi

Bâng khuâng giọt lệ…

02/01/2009

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”