Đêm thức

Giấc ngủ muộn

Tuổi xế chiều

Chập chờn mộng mị

Hình như đã hết thời xuân…

Đêm thức

Nén tiếng thở dài

Tính toán lo toan

Danh dự trên tất cả

13228291021070277177_574_0

Khát vọng

Như cơn gió thoảng

Chợt hiểu

Cuộc đời-

Một dấu chấm than!

5/11/2009

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”