Đất – Hoa và cỏ dại

(Nhân ngày Phụ nữ)

Đất vốn rộng dài

Nhưng nào ai biết

Đất nghèo và đơn côi

Đất không biết nói biết cười

Niềm vui của đất chỉ có hoa và cỏ dại

NP29T1P8

Hoa tươi sắc màu-hoa khoe sắc

Hòa tàn, hoa lụi

Chỉ có đất biết, đất lặng câm

Hoa vùi trong lòng đất

Thời gian làm hoa biến thành đất

Còn cỏ dại

Không khoe sắc khoe màu

Không tỏa ngát hương thơm

Cây, lá, cành, hoa li ti

Cỏ dại vất vưởng mọc lang thang

Cả trên đá, cả trên đất cứng, đất mềm….

Cả ở nơi bùn lầy nước đọng

Cỏ dại không làm người mê say ngây ngất

Không làm được bùa yêu

Nhưng cỏ dại ở nơi nào cũng có

Với đất-Hoa thì ít mà cỏ dại thì nhiều

Đất-Hoa và cỏ dại

20/10/2009

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”